Hvad er GDPR?

Hvad er GDPR?

General Data Protection Regulation har mange dæknavne herunder GDPR, databeskyttelsesforordning og persondataforordning, som alle er det samme. GDPR er en lovgivning, som blev indført af EU tilbage i maj 2018, som har til formål at sikre databeskyttelse i virksomheder og det offentlige. Alle virksomheder er derfor underlagt de nye bestemmelser og regler, og skal derfor have nogle klare GDPR processer, hvis de vil være compliant. Det vil sige at der stilles krav til at virksomhederne kan dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne. Reglerne er så skærpet at selv en praktikansøgning ikke må blive opbevaret på skrivebordet eller i skuffen i længere tid.

De 4 vigtigste GDPR regler

Der er et hav af regler i forbindelse med GDPR, men de 4 vigtigste kan dog opsummeres til at være:

  • Du skal føre en fortegnelse
  • Du skal kunne dokumentere at lovgivningen for god databehandling efterleves
  • Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
  • Oplyse kunder, ansatte og samarbejdspartnere om hvordan deres data behandles

GDPR er vigtigt fordi, at du udadtil kan signalere til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, at I har styr på persondataforordningen og dermed håndtering af deres personfølsomme data. Jeres virksomhed vil derfor fremstå mere professionelle og være mere interessante i et samarbejdsøjemed. Ej at forglemme det økonomiske aspekt, hvor du kan få store konsekvenser ved ikke at efterleve GDPR og de nye regelsæt fra 2018. Der kan tilsigtes store bøder til virksomheder, der ikke efterlever den nye persondataforordning. En virksomhed der negligerer GDPR kan risikere bøder på op mod 20 millioner euro eller 4 % af den globale omsætning.

Få styr på persondataforordningen

COMAsystem er en af de virksomheder, som har beskæftiget sig med GDPR siden det kom på tale i tidernes morgen. De er derfor specialister i at rådgive og hjælpe virksomheder med at efterleve persondataforordningen. De har udviklet en række services og produkter, som kan hjælpe virksomheder med selv at håndtere vanskelige opgaver forbundet med GDPR.

Deres eget produkt COMAsystem er et kontraktstyringssystem, hvor du sikkert kan opbevare kontrakter, aftaler og dokumenter, der kan klassificeres som personfølsomme data. Ydermere får du et bedre overblik over dine aftaler, som i sidste ende kan spare dig penge på bundlinjen, eftersom du får overholdt deadlines for fornyelse og opsigelse af vigtige kontrakter.

Et andet skarpt produkt de forhandler er RISMA GDPR, som hjælper virksomheder med få struktureret deres GDPR processer og gør dem i stand til selv at varetage opgaver. Derudover kan systemet selv holde styr på bl.a. alarmberedskab – hvis skaden er sket. Et alarmberedskab er essentielt, hvis du vil forblive complaint, når ulykken er ude. Alle virksomheder kan blive offer for hacking, tyveri eller personlige fejl der er årsag til lækning af personfølsomme data. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er et team klar til at indberette og samtidig kunne analysere sig frem til hændelsen. Hvis du ikke selv har ressourcerne, kan du med fordel også outsource denne opgave til COMAsystem, som kan hjælpe til 24/7.